Poplatek za likvidaci odpadu uhraďte prosím do
31. 3. 2019 v úředních hodinách OÚ Krásné nebo na účet obce č. 1141593369/0800 (zpráva pro příjemce =
2019, příjmení, místní část obce č.p./č.ev., odpad/pes). Výše poplatku činí 460,- Kč za osobu. Od poplatku se osvobozují : děti do 15 let, občané od 70 let. Úlevu 200,- Kč má student, který doloží potvrzení o studiu. Dále žádáme majitele psů o uhrazení poplatku ze psů dle vyhlášky. Poplatky za odpad, držení psa či pronájmy na rok 2019 lze v úřední hodiny OÚ nebo po vzájemné domluvě též hradit hotově.
Více info na elektronické ÚD – obecně závazné vyhlášky.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>