Struktura povinně zveřejňovaných informací dle ust. § 5 odst. 1 a 2 InfZ, ve struktuře prováděcí vyhlášky č. 442/2006 sb.

 1. Úplný oficiální název povinného subjektu: Obec Krásné
 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, ze kterých provozuje svoji činnost: Zákon o obcích č. 128/2000
 3. Popis organizační struktury povinného subjektu: Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta,         a zaměstnanec obce zařazen do Obecního úřadu. V čele Obecního         úřadu je starosta. Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo starosta, který také vykonává funkci rady.
 4. Kontaktní spojení: 724 186 760
  • Kontaktní poštovní adresa: Obec Krásné, Krásné 15, 538 25 Nasavrky
  • Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Krásné 15
  • Úřední hodiny: účetní: každou středu 14-18 hod.,
   starosta, místostarosta: středa 8-12 hod. a 17-19 hod.
  • Telefonní číslo: 724 186 760
  • Adresa internetové stránky:         obeckrasne.cz
  • Adresa e-podatelny: hospodar.krasne@seznam.cz
   Adresa účetní: hospodar.krasne@seznam.cz
  • Další elektronická adresa: starosta@obeckrasne.cz
  • Datová schránka: 857bnni
 5. Případné platby lze poukázat: Česká spořitelna Chrudim 1141593369/0800
 6. IČ: 00270326
 7. DIČ: CZ00270326
 8. Dokumenty
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. Opravné prostředky
 12. Formuláře – ke stažení zde
 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
 14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

14.2. Vydané právní předpisy

 1. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 1. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

 1. Výroční zprávy obce