Dobrovolný svazek obcí „Komunální služby Hlinecko, svazek obcí“ byl založen 29.6.2018.

Členy svazku je 62 obcí Chrudimska, Litomyšlska, Pardubicka a Ústeckoorlicka. Vznikl za účelem vzájemné spolupráce členských obcí svazku při ekonomické činnosti, která je realizována ve prospěch všech členů svazku.

Jedná se zejména o spolupráci v oblasti zabezpečování čistoty obce, shromažďování, svozu a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití či zneškodnění.

Více info zde:
Komunální služby Hlinecko

Schválený rozpočet KSH na rok 2020

Střednědobý výhled KSH do roku 2022