starosta
Milan Nepovím

místostarosta
Radek Novotný

zastupitelé
Pavel Soudek
Pavel Pospíšil
Martin Rulík
Radek Pešek
Jiřina Pospíšilová

kontrolní výbor
předseda: Martin Rulík
členové: Pavel Pospíšil, Milan Paulus

finanční výbor
předseda: Jiřina Pospíšilová
členové: Pavel Soudek, Radek Pešek