Historie

Obec Krásné se nachází na mírném návrší v oblasti Železných hor obklopena loukami a lesy v nadmořské výšce 614 m. První zmínka o vsi pochází již z roku 1120 v souvislosti se založením vilémovského kláštera. Z původního kostela postaveného počátkem 18. století zůstal zachován pouze oltář sv. Anny, který je nyní umístěn v nedalekém kostele v Bojanově. Ze sakrálních staveb zde nalezneme dřevěnou zvoničku a kamenný křížek. Ve vsi zůstalo dochováno několik původních zděných usedlostí umístěných uprostřed rozlehlých zahrad i zajímavé jednoduché zděné domky se samostatnými výměnky a zdobenými fasádami. Koncem 19. století zde žilo a pracovalo takřka 500 obyvatel. V současnosti dominuje obci rozsáhlý komplex televizního vysílače Krásné, který zajišťuje přenos signálu pro celý region Hlinecka a Chrudimska.

 

Místní části

Obec Krásné tvoří čtyři obecní části – Krásné, Polánka, Chlum a Vápenice. Ves Polánka založená počátkem 14. století si dodnes zachovala svůj původní ráz s rybníčkem a klenutým haltýřem uprostřed návsi. Rovněž v Chlumu, doloženém k roku 1567, nalezneme charakteristický půdorys lesní vsi s okrouhlou návsí obklopenou roubenými i zděnými domy a kamenným křížkem uprostřed. V její blízkosti se nacházejí bývalé vápencové lomy.

 

Počet obyvatel všech obecních částí klesl během 20. století desetinásobně na pouhých 150 trvale žijících.

 

Sport a turistika

V katastru obce leží tři chráněné přírodní lokality, Vršovská olšinka, Polánka s hromadným výskytem bledule jarní a prstnatce bezového a přírodní rezervace Vápenice, kde jsou dubohabrové háje se starými buky a druhově bohatým bylinným patrem s převahou mařinky a bažanky. Západně od osady Polánka se nachází stará vápenka u opuštěného vápencového lomu. Okolí poskytuje celoroční pěší procházky přírodou po značených turistických stezkách s výhledy na Labskou kotlinu a vrcholky Krkonoš, v zimě běžecké tratě. Terén je vhodný i pro silniční a horskou cykloturistiku.