Myslivecké sdružení se stará o přírodu a má 10 členů, zajišťuje tombolu (zvěřinovou) na obecní ples a pohoštění na posledním zasedání zastupitelstva v roce. Ve spolupráci s obcí zajišťuje opravu všech mysliveckých zařízení.