Česká hasičská jednota Krásné je aktivním spolkem v místní části Krásné. Jeho členská základna má 47 členů. Požární družstvo se účastní řady místních soutěží v požárním sportu. Spolek pořádá brigády a pomáhá místním starším občanům například při zpracování palivového dřeva, dále pro obec uklízí v lese nebo udržuje pořádek a čistotu v místní části.
Každoročně organizují pálení čarodějnic a dětský den plný soutěží a her. Tento hasičský sbor vede také velmi vzorně svoji kroniku. Rovněž se aktivně podílejí při realizaci všech programů obnovy vesnice.