POPLATKY 2024

Poplatek za likvidaci odpadu uhraďte prosím do 31. 3. 2024.
Preferujeme možnost převodem na účet obce č. 1141593369/0800 (zpráva pro příjemce = 2024, příjmení, místní část obce č.p./č.ev.).
Výše poplatku činí 800,- Kč za osobu nebo rekreační objekt. Osvobození a úlevy zůstávají pro přihlášené osoby v obci stejné.
Dále žádáme majitele psů o uhrazení poplatku 30,- Kč za 1 psa, případně dle vyhlášky.
Poplatky za odpad, psa či pronájmy pozemků na rok 2024 lze v úřední hodiny OÚ nebo po vzájemné domluvě též hradit hotově.
Více info v sekci OBECNÍ ÚŘADObecně závazné vyhlášky.