starosta
Milan Nepovím

místostarosta
Radek Novotný

zastupitelé
Pavel Soudek
Pavel Pospíšil
Martin Pešek
Karel Fant
Jiřina Pospíšilová

kontrolní výbor
předseda: Martin Pešek
členové: Ludmila Rulíková, Pavel Pospíšil

finanční výbor
předseda: Karel Fant
členové: Jiřina Pospíšilová, Radek Pešek