Informace o placení místních poplatků

Poplatky za odpad na rok 2018 obce Krásné jsou ve stejné výši jako v minulém roce, tj. 460,- Kč / objekt(dle vyhlášky o odpadech).

Tento poplatek lze hradit bezhotovostní formou na č. ú. : 1141593369/0800
Do textu/popisu operace je třeba napsat(pro přesnou identifikaci, zpráva pro příjemce):
2018, příjmení, místní část obce vč. čísla popisného/evidenčního, odpad/pes.

 

V případě jakékoliv potřeby kontaktujte účetní:
email: hospodar.krasne@obeckrasne.cz
mobil: 737 904 081

Poplatky za odpad, držení psa či pronájmy na rok 2018 lze v úřední hodiny OÚ nebo po vzájemné domluvě též hradit hotově.