POPLATKY 2019

Poplatek za likvidaci odpadu uhraďte prosím do
31. 3. 2019 v úředních hodinách OÚ Krásné nebo na účet obce č. 1141593369/0800 (zpráva pro příjemce =
2019, příjmení, místní část obce č.p./č.ev., odpad/pes). Výše poplatku činí 460,- Kč za osobu. Od poplatku se osvobozují : děti do 15 let, občané od 70 let. Úlevu 200,- Kč má student, který doloží potvrzení o studiu. Dále žádáme majitele psů o uhrazení poplatku ze psů dle vyhlášky. Poplatky za odpad, držení psa či pronájmy na rok 2019 lze v úřední hodiny OÚ nebo po vzájemné domluvě též hradit hotově.
Více info na elektronické ÚD – obecně závazné vyhlášky.