naše obec

naše obec

menu

úvodní stránka
naše obec
kontakty
úřední hodiny
zastupitelstvo obce
povinně zveřejňované informace
knihovna
fotogalerie
registr oznámení
napište nám
autor stránek

webová kamera

Mikroregion Hlinecko
povinně zveřejňované informace


Struktura povinně zveřejňovaných informací dle ust. § 5 odst. 1 a 2 InfZ, ve struktuře prováděcí vyhlášky č. 442/2006 sb.

1.      Úplný oficiální název povinného subjektu: Obec Krásné

2.     Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, ze kterých provozuje svoji činnost: Zákon o obcích č. 128/2000

3.     Popis organizační struktury povinného subjektu: Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta,  a zaměstnanec obce zařazen do Obecního úřadu. V čele Obecního  úřadu je starosta. Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo starosta, který také vykonává funkci rady.

4.      Kontaktní spojení:  469677217

       4.1  Kontaktní poštovní adresa: Obec Krásné, Krásné 15, 538 25 Nasavrky

       4.2  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Krásné 15

       4.3  Úřední hodiny: účetní: každou středu 14-18 hod., 
                                   starosta, místostarosta: středa 8-12 hod. a 17-19 hod.

       4.4  Telefonní číslo: 469 677217

       4.5  Číslo faxu: 469677217

       4.6  Adresa internetové stránky:  www.obeckrasne.cz

       4.7  Adresa e-podatelny: obec@obeckrasne.cz  
             Adresa účetní: hospodar.krasne@seznam.cz

       4.8  Další elektronická adresa: starosta@obeckrasne.cz

5.      Případné platby lze poukázat: Česká spořitelna Chrudim 1141593369/0800

6.      IČ: 00270326

7.      DIČ: CZ00270326

8.      Dokumenty

       8.1  Seznam hlavních dokumentů - územní plán

       8.2  Rozpočty    Rozpočtové výhledy

9.      Žádosti o informace

10.  Příjem žádostí a dalších podání

11.  Opravné prostředky

12.  Formuláře - Pokyny k podání žádosti o povolení kácení 
                        Žádost o povolení kácení dřevin

13.  Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14.  Předpisy

       14.1. Nejdůležitější používané předpisy

       14.2. Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

       15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

       15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

       16.1 Vzory licenčních smluv

       16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva 2016
 

úřední e-deska

úřední e-deska

Mikroregion Centrum Železných hor

Mikroregion Centrum Železných hor

Mikroregion Hlinecko

Mikroregion Hlinecko

nové fotografie

Hvězda 2016 - Akce pro vozíčkáře

I. setkání majitelů mopedů babetta

Dětský den - Odpoledne
s večerníčkem

Klání Krásné x Polánka

Čarodějnice

Hvězda 2015 - Akce pro vozíčkáře

Dětský den - Zimní olympijské dny

Čarodějnice